15 Ağustos 2023

Kategori

Paylaş

2,8 dakikada okuyabilirsin.

Categories: Teknik

Paylaş

Yeni Bir Ataletsel Ölçüm Ünitesine Dayalı Rehabilitasyon Sisteminin Açısal Ölçümlerinin Doğrulanması: Modern Teknoloji Yürüme Analizi ile Karşılaştırma

Ataletsel ölçüm birimleri (IMU) temelli birçok rehabilitasyon sistemi, özellikle alt ekstremite ortopedik tedavilerin ardından egzersizlerin kontrolü ve performans ilerlemesini ölçümü amacıyla piyasaya girmektedir. Riablo sistemi, birkaç IMU’nun kablosuz olarak bir bilgisayara bağlandığı, kullanıcıyı video arayüzüyle rehberlik ederek belirtilen fiziksel egzersizleri gerçekleştirmeye teşvik eden adaptif bir sistemdir. Modern rehabilitasyon sistemlerine özgü taşınabilir, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu grafiksel görselleştirme sunarak standart ve yeni rehabilitasyon programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlar.

Sesli ve görsel geribildirimler, hastaları rehabilitasyon egzersizlerini daha dikkatli, daha doğru ve daha sık yapmaya motive eder. Egzersize katılan vücut bölümlerinin hem gerekli açısal değerlere ulaşması hem de kompanzasyonların saptanıp raporlanması kullanıcılara performanslarının kalitesi hakkında değerli geribildirim sağlar.

Bu çalışmada, sesli ve görsel biyofeedback üzerine kurulu ataletsel ölçüm sistemi (RiabloTM, CoRehab, Trento, İtalya), altın standart olarak kabul edilen modern teknoloji yürüme analiziyle (VICON) karşılaştırılmıştır.

IMU’nun konum ve yönlendirmesindeki hatalara karşı olan hassasiyetini saptamak için, beş sağlıklı erkek katılımcı (25-35 yaş 68-80 kg; 165-190 cm) her biri bacak ve gövdeye yerleştirilmiş üçer IMU sensör ve modern teknoloji yürüme analizi sisteminin markerları aynı anda yerleştirilerek kalça 35 derece abduksiyon/adduksiyonu ve 90 derece kalça fleksiyon/ekstansiyonu gerçekleştirmiştir. Ortalama karekök sapma, yanlış ve doğru IMU konumu ve yönlendirmesi arasındaki kinematik çıktı farkları kullanılmıştır. Standart açı hesaplamasına göre IMU’lar arasındaki nötr eklemleri ölçmek için kullanıcıdan birkaç saniye boyunca anatomik pozisyonda beklemesi istenerek statik kalibrasyon yapılması gereklidir.

IMU sistem doğruluğunu saptamak için ise, 17 sağlıklı denek tarafından (10 erkek, 7 kadın; yaş 26.3 ± 3.8; VKI 22.3 ± 2.3), diz rehabilitasyonunda rutin olarak uygulanan tek bacak üzerinde diğer bacakla antigravital diz fleksiyonu, squat, lunge ve sandalyede antigravital diz ekstansiyonu egzersizlerini gerçekleştirilmiştir. Her katılımcının her egzersizi 5’er tekrarı sırasıyla takip edilmiş ve tüm seans 2 kez tekrarlanmıştır. Diz ekleminin hareketi ve toraks inklinasyonu, IMU sistemin modern teknoloji yürüme analizi sistemiyle doğrulanmasında altın standart kabul edilmiştir.

Uygulanan rehabilitasyon egzersizleri sırasında, IMU ve yürüme analiz sistemi ölçümü arasındaki fark ortalama 5 dereceden daha azdır. Kullanıcının sensörleri kendisi giydiği durumda dahi eklem rotasyonlarında çok küçük hatalar saptanmıştır. Bu bulgular, test edilen IMU tabanlı sistemin, alt ekstremite ortopedik tedavilerin ardından rehabilitasyon programlarında güvenli bir şekilde kullanılabilecek kadar yeterli doğruluğa sahip olduğunu göstermektedir.

Riablo sistemi; rehabilitasyon sürecini kişiselleştirmekte, hastayı motive etmekte ve doğru ölçümlerle ilerlemeyi objektif takibinin sağlanmasında önemli bir kaynak sağlayabilir.