• Movella MVN Awinda Gi̇yi̇lebi̇li̇r Sensörleri̇ ile Ergonomi̇k Ri̇sk Değerlendi̇rmesi̇

    Aslı ELASLAN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sense4Motion, Imca Elektronik[...]

  • Yürüme Dengesi̇ni̇n Subjekti̇f ve Gi̇yi̇lebi̇li̇r Sensör Teknoloji̇si̇ ile Objekti̇f Ölçümleri̇ni̇n Transfemoral Protezler içi̇n Geli̇şti̇ri̇len Nöromusküler İleti̇şi̇m Arayüzü Hatalarını Tanımlama Çalışması Üzeri̇nden İncelenmesi̇

    Aslı ELASLAN Sense4motion, Imca Elektronik, Ankara Amaç: Kuzey[...]