25 Ocak 2024

Kategori

Paylaş

2,5 dakikada okuyabilirsin.

Categories: Teknik

Paylaş

“Donuk omuz” olarak adlandırılan adeziv kapsülit adlı durum, omuz eklemi kapsülünün sertleşmesi ve sıkışması nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumda, omuz ekleminin hareket açıklığı kısıtlanırken dirsek eklemi ve skapulatorasik eklemde de kompansatuar hareketler açığa çıkar. Adeziv kapsülit’in klinik değerlendirmelerinde ve tedavisinde bu hareketlerin objektif ölçümleri önem teşkil etmektedir.

Hasselt Üniversitesi REVAL Rehabilitasyon Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Movella’nın ataletsel sensör teknolojisi hareketleri ölçümleri üzerinden belirlemeyi hedeflemektedir. Ataletsel sensör teknolojisi, hareketleri hassas ve doğru bir şekilde izleyen gelişmiş bir teknolojidir. Bu sayede, sağlık uzmanları hastaların hareket paternlerini detaylı bir şekilde analiz edebilir ve tedavi süreçlerini daha etkili bir şekilde planlayabilir.

Araştırmacılar, Hasselt Üniversitesi Jessa Hastanesi ortopedi bölümünde son 6 ayda Amerikan Fizik Tedavi Derneği (APTA) kriterleriyle adeziv kapsülit tanısı konulmuş 10 hastadan oluşan bir çalışma grubu oluşturdu. Movella’nın MVN Awinda sistemi hastaların zor olarak tanımladığı dört aktivite sırasındaki (saç tarama, omuz dış rotasyonu, emniyet kemeri kavrama, rafa bardak yerleştirme) skapulatorasik, glenohumeral ve dirsek eklem hareket açılarını belirlemek için kullanıldı.

Her katılımcı üç ölçüm seansı gerçekleştirdi ve her ölçüm seansında dört aktivite beş tekrarla yapıldı. İlk ölçüm seansıyla ikinci ve üçüncü ölçüm seansı arasında 2-5 gün ara verildi ve katılımcılardan bu aralıkta herhangi bir medikal tedavi veya üst ekstremite egzersizi uygulamamaları istendi.

Her bir anatomik model için Uluslararası Biyomekanik Derneği önerilerine dayanarak segmental koordinat sistemleri tanımlandı. Skapulatorasik ve dirsek eklem açıları ZXY Euler açı dizisi takip edilerek hesaplandı. Glenohumeral eklem açıları ise XZY Euler dizisi takip edilerek hesaplandı. Skapulatorasik kinematik değerlendirmesinde lateral/medial rotasyon (X), protaksiyon/retraksiyon (Y) ve posterior-anterior tilt(Z); glenohumeral eklem değerlendirmesinde ise abduksiyon-adduksiyon (X), internal/external rotasyon (Y), ve fleksiyon/ekstansiyon(Z) dikkate alındı. Dirsek eklemi kinematiği tek düzlemde değerlendirildi, fleksiyon/ekstansiyon (Z).

Çalışmanın sonuçları, ataletsel sensör teknolojisinin adeziv kapsülit olan hastalardaki omuz ve dirsek hareketlerinin değerlendirilmesinde güvenilir ve etkili olduğunu doğruladı. Aynı oturumda ve aynı operatör tarafından yapılan ölçümler arasında anlamlı bir uygunluk ve tutarlılık saptandı. Ayrıca, farklı operatörler tarafından yapılan ölçümler arasında da benzer sonuçlar elde edildi.

Adeziv kapsülit tedavisi sürecinde Movella ürünleri, sağladığı hassasiyet ve güvenilirlikle günlük yaşam aktivitelerinde eklem hareketi ölçümleri için kullanılabilir. Adeziv kapsülit hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve günlük aktivitelerdeki bağımsızlığını geri kazandırmak için bu değerli teknolojiyi kullanan sağlık uzmanları, hastalara umut veren sonuçlar elde etmektedir.