Yürüme Dengesi̇ni̇n Subjekti̇f ve Gi̇yi̇lebi̇li̇r Sensör Teknoloji̇si̇ ile Objekti̇f Ölçümleri̇ni̇n Transfemoral Protezler içi̇n Geli̇şti̇ri̇len Nöromusküler İleti̇şi̇m Arayüzü Hatalarını Tanımlama Çalışması Üzeri̇nden İncelenmesi̇

Aslı ELASLAN Sense4motion, Imca Elektronik, Ankara Amaç: Kuzey Carolina Üniversitesi’nde [...]