5 Nisan 2024

Kategori

Paylaş

2,2 dakikada okuyabilirsin.

Categories: Bilimsel

Paylaş

Aslı ELASLAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sense4Motion, Imca Elektronik asli.elaslan@sense4motion.com

Özet
Movella MVN Awinda sistemi (Movella 3D Hareket Takip Teknolojisi, Enschede, Hollanda) 17 adet giyilebilir ataletsel sensör ve insan biyomekanik modelini dijitalleştiren bir yazılımdan oluşmaktadır. Sensörler içerdikleri jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre ile yüksek doğrulukta ölçüm sağlar. Yazılım ise iş güvenliği alanında kullanılan RULA, REBA ve ayarlanabilir ergonomi raporları çıktılarını sunar.Bazı örnek uygulamalar aşağıda özetlenmiştir. Dijital İnsan Modelleme Teknolojisi ile Bira Üretim Şirketlerinde İşçileri KİS Yaralanmalarından Koruma: Gannon Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik ve İş Uğraşı Terapisi departmanlarının yürüttüğü araştırma, MVN Awinda sensörleri kullanılarak bira endüstrisinde çalışanların iş operasyonlarındaki yanlış postürlerini ve yaralanma riskini saptamayı amaçlar. Alınan kinematik verilerle fıçıların ağırlıkları kümülatif denklemlerle birleştirilerek omurga, kalça ve diz eklemlerindeki maksimum yükler tahmin edildi ve ergonomik sınırlarla kıyaslandı. Sonuç olarak, bira üretim işçilerinin yüksek KİS yaralanması riskine sahip oldukları saptandı. İnşaat İşçileri için Pasif Dış İskeletlerin Kullanılabilirlik ve Biyomekanik Testi: Çalışma, farklı dış iskeletler giydirilen inşaat işçilerinin iş görevlerini gerçek saha ortamında gerçekleştirerek, dış iskeletlerin faydasını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Her üç dış iskelet de işçilerin görev süresini kısaltmasına yardımcı olmuştur. Çalışmanın sonuçları, dış iskeletlerin inşaat sektöründeki çalışanların performansını artırıp yaralanma riskini azalttığını kanıtlamıştır. Movella’nın Hareket Yakalama Teknolojisi BMW Grup’ta Ergonomik Gelişmeleri Güçlendiriyor: Çalışmanın amacı, BMW Grubu’nun üretim çalışanlarının iş güvenliğini artırmada nasıl kullanıldığını duyurmaktır. Movella’nın teknolojisi, BMW Grubu’nun tüm uluslararası üretim tesislerinde geleneksel değerlendirmelerden daha hızlı ve nesnel ergonomik ölçümler sağlayarak iş güvenliğini arttırıp maliyeti azaltmayı sağlamıştır. Movella Toyota’da Çalışan Güvenliği Ölçümlerini Geliştiriyor: Çalışmada, Toyota Motors Europe, personelin fiziksel sağlığını izlemek ve güvenli bir çalışma ortamını sürdürmek için Movella hareket takip teknolojisini kullanır. MVN Analyze™ verileri duruş farkındalığını artırarak çalışanların refahını arttırır ve üretim hattı süreçlerini çözme konusuna yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Hareket Yakalama, REBA, İş Güvenliği, Sensör